Brenguļi

Izmantotā literatūra un avoti:

  • Latviešu tautas tērpi. – 1.sēj. Vidzeme. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 319 lpp
  • Maruta Grasmane. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. – Senā klēts, Otrais papildinātais izdevums, 2013. – 295 lpp.
  • Beverīnas novada Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva „Dzieti“ tērpa foto

BRENGUĻI (Ziemeļvidzeme)

Vēsturiski nevienā tērpu izziņas materiālā nav saglabājies vēstījums par Brenguļu pagasta tautastērpu. Tāpēc 2016./2017.gadā sadarbībā ar audēju Viju Rulli tika radīti jaunrades tērpi Beverīnas novada Brenguļu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīvam „Dzieti“. Brunči – lins, ņieburs – krāsa pieskaņota brunču audumam.

Scroll to Top