Bauņi

Izmantotā literatūra un avoti:

  • Latviešu tautas tērpi. – 1.sēj. Vidzeme. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 319 lpp.
  • Maruta Grasmane. Latviešu tautas tērpi. Raksti. Izšūšana. – Senā klēts, Otrais papildinātais izdevums, 2013. – 295 lpp
  • „Katram savu tautastērpu“ – Latvijas Nacionālā kultūras centra interneta vietne www.katramsavutautasterpu.lv

BAUŅI (Rietumvidzemes etnogrāfiskais novads)

KREKLI. Tie ir tādi paši kā Ziemeļvidzemē – tunikveida krekli ar virsū šūtiem uzplečiem un vaļēju dūrgalu. Kreklu pie apkakles sasprauž ar nelielu Vidzemes krekla saktu.
BRUNČI. Darināti no sarkanzaļi rūtaina vilnas auduma. Brunču apakšmala rotāta ar sarkanām vilnas auduma uzšuvēm, kuras apstrādātas ar dzeltenu diegu izšuvumu.
ŅIEBURS. Darināts no tāda paša auduma kā brunči. Rotāts ar stikla salmiņu un sarkandzeltenu diegu izšuvumu un aizdarāms ar divām diegu pogām.
GALVASSEGA. Meita galvā lika sarkanu, sapītu matauklu, kuras gali ir izšūti.
ZEĶES.APAVI. Kājās meita velk baltas mežģīņrakstā adītas zeķes un melnas kurpes uz neliela papēža.

Scroll to Top