Sākums » Poga

Poga

Izstāde sniegs nelielu ieskatu par arheoloģiskajos izrakumos atrastajām senlietām- pogām un pogu rotājumiem Latvijas teritorijā, tai skaitā Valmierā.
Par to, kāds senāk bija apģērbs, arī pogas, varam uzzināt no rakstiskām liecībām, seniem nostāstiem un arheoloģiskajiem atradumiem. Gadsimtiem senu apģērbu, tai skaitā pogu vēsture joprojām līdz galam nav izpētīta, jo rakstiskās liecības ir tikai no 13. gadsimta, bet seni nostāsti no mutes mutē zaudējuši ticamību.Arheoloģiskajos izrakumos atrastie apģērbi, to fragmenti, aksesuāri, pogas, ir vienīgās materiālās liecības par cilvēku apģērbu valkāšanas tradīcijām, pārticību un sadzīvi līdz 13.gadsimtam. 15. un 16. gadsimtā parādās arvien vairāk dažādi vēstures avoti, kuros iegūstamas, kaut arī fragmentāras, taču daudzveidīgas ziņas par apģērbu un pogām.
Pirmie arheoloģiskās izpētes darbi Valmieras pils teritorijā notika no 1937.līdz 1939.gadam, kas pēc Otrā Pasaules kara atsākās vien 1972.gadā. Arheoloģiskie izrakumi notikuši Valmieras senpilsētas un pils teritorijā, arī Rūjienas baznīcas kapsētā, Zilākalnā un citviet. Starp senlietu atradumiem ir arī neliels skaits pogu. Izpētes darbi joprojām turpinās un pastāv iespēja atrast senas pogas.

Izstāde

Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1
Slide 1

Katrs līnijas izbūves dalībnieks saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi. Tajā atzīmēts līnijas atklāšanas gads, persona, kam tā izsniegta un kādam notikumam – Valmieras pasažieru vilciena atklāšana.
Kopš 2018. gada Georga fon Gersdorfa unikālā piemiņas nozīmīte glabājas Valmieras muzejā. To ekspedīcijas rezultātā izdevās iegūt Marburgā Vācijā no viņa mazdēla Georga Zolmsa.

Slide 1

Katrs līnijas izbūves dalībnieks saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi. Tajā atzīmēts līnijas atklāšanas gads, persona, kam tā izsniegta un kādam notikumam – Valmieras pasažieru vilciena atklāšana.
Kopš 2018. gada Georga fon Gersdorfa unikālā piemiņas nozīmīte glabājas Valmieras muzejā. To ekspedīcijas rezultātā izdevās iegūt Marburgā Vācijā no viņa mazdēla Georga Zolmsa.

Slide 1

Katrs līnijas izbūves dalībnieks saņēma īpaši izgatavotu piemiņas zīmi. Tajā atzīmēts līnijas atklāšanas gads, persona, kam tā izsniegta un kādam notikumam – Valmieras pasažieru vilciena atklāšana.
Kopš 2018. gada Georga fon Gersdorfa unikālā piemiņas nozīmīte glabājas Valmieras muzejā. To ekspedīcijas rezultātā izdevās iegūt Marburgā Vācijā no viņa mazdēla Georga Zolmsa.

previous arrow
next arrow
Scroll to Top