Sākums » Atklātais krājums “Mājā un sētā”

Atklātais krājums

Veļas diena

Baltas gāja tās meitiņas,
Kas uzauga upmalā:
Baltu vilka, baltu sedze,
Mellu mērce upitē.

Maize

Stalti mūsu bāleliņi,
Melnas zemes arājiņi,
Baltas maizes pļāvējiņi,
Sūra darba darītāji.

Piens

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienâ muti nomazgaju.

Gaisma

Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Pūrs

Ai, Dieviņi, nu es iešu
Šorudeni tautiņâs:
Nu man bija pilns pūriņis,
Patīkamis tēva dēls.

Viena priekšmeta stāsts

Kur, puisīti, tu būt’ ņēmis
Savu gudru padomiņu,
Ja nebūtu māmuliņa
Tevi gudri audzējusi.

Scroll to Top