Maize

Kopš cilvēki mūsu novadā apmetās uz dzīvi upju krastos un sāka nodarboties ar zemkopību, labības audzēšana un lietošana uzturā pamazām sastādīja arvien lielāku daļu no kopējā uztura apjoma. Pētnieki uzskata, ka ilgu gadsimtus galvenais ēdiens ļaužu uzturā bija putra. No putras attīstījās pirmā pieredze maizes cepšanā. Ilgu laiku putra un maize pastāvēja paralēli. Tomēr putra bija galvenā. Tikai vēlajos viduslaikos maize kļuva par svarīgāko uztura produktu.

Tēma “maize” sevī ietver dažādu priekšmetu kopumu, kas saistīti ar, iespējams, mums vissvarīgākā pārtikas produkta iegūšanu. Tas ir garš process, kura gaitā tiek sagatavota augsne, iesēta un izaudzēta labība, tad tā nopļauta, izžāvēta, izkulta un izvētīta, pēc tam graudi samalti miltos, no miltiem samīcīta mīkla, izcepta maize vai plāceņi. Zemniekam bija jāplāno sava dzīve un darbs ilgākam laikam – ne tikai vienam gadam, bet daudziem, ne tikai savam mūžam, bet arī bērnu un mazbērnu nākotnei. Daļa no šīs ilga laika plānošanas bija labības paglabāšana nākamā gada sējai un vēl rezervei – ja nu neražas gads. Tāpēc bija jāceļ laba un droša klēts labības glabāšanai. Tāpēc bija jābūvē rija, kurā izžāvēt un izkult labību. Tāpēc – labas dzirnavas malšanai, abra – mīklas mīcīšanai un droša krāsns maizes cepšanai. Tas viss ilgam laikam, lieki netērējot laiku un līdzekļus. Tā iegūstot pārticību un drošības sajūtu, kas svarīga ikvienam cilvēkam.

“Kultūra palīdz gudri sadalīt laiku starp vakar, šodien un rīt, domājot ne tikai par mirkli, bet arī par mūžību. Ar zemnieka taupīgo tālredzību atgādināts, ka, mirkli laipojot, jādomā arī par rīt darāmajiem darbiem un dzīvojamo dzīvi.
Smagnējs, pacietīgs dabiskums raksturo zemnieka laika izjūtu. Asns dīgst palēnām, jauna raža prasa pacietīgu gaidīšanu – visam savs laiks. Zemniekam ir sava laika kārtība, kurā steiga, nepacietība, pārsteidzība ir bīstama. Šajā kārtībā jāprot iekļauties, un tas prasa īpašu gudrību.” (Filosofes Skaidrītes Lasmanes ievads “Baltā pasaules izjūta” grāmatai “Liepu laipa. Tautas dziesmu izlase.” – Rīga, 1990., 7.lpp.)

Atklātajā krājumā tēmā “maize” izvietoto priekšmetu – darba rīku tematiskais iedalījums pēc darbības veida:

1) Zemes apstrāde;
2) Zirglietas, iejūgs;
3) Labības sēja, audzēšana, kopšana;
4) Labības novākšana, žāvēšana, kulšana, vētīšana;
5) Labības un miltu grābšana, bēršana, mērīšana, svēršana;
6) Graudu malšana miltos;
7) Maizes mīklas mīcīšana un cepšana.

Scroll to Top