Sākums » Erudīcijas spēles

Erudīcijas spēles

Baltas gāja tās meitiņas,
Kas uzauga upmalā:
Baltu vilka, baltu sedze,
Mellu mērce upitē.

Stalti mūsu bāleliņi,
Melnas zemes arājiņi,
Baltas maizes pļāvējiņi,
Sūra darba darītāji.

Citkārt bija labi laiki,
Kad es biju kazu gans:
Pienu ēdu, pienu dzēru,
Pienâ muti nomazgaju.

Gaiša, gaiša uguns deg
Tumšajā kaktiņā:
Tur Laimiņa mūžu raksta
Mazajam bērniņam.

Pūrs

Ai, Dieviņi, nu es iešu
Šorudeni tautiņâs:
Nu man bija pilns pūriņis,
Patīkamis tēva dēls.

Padomam vien turēju
Savu vecu māmuliņu;
Kad pietrūka padomiņa,;
No māmiņas pavaicāju.
Scroll to Top