Sākums » Erudīcijas spēles » Erūdīcijas spēles “Gaisma”

Gaisma

Tēma “gaisma” sevī ietver dažādu priekšmetu kopumu, kas saistīti ar nepieciešamību izgaismot kādu vietu diennakts tumšajā laikā, tādā veidā iegūstot iespēju turpināt darbu ilgāk un veikt to labākā kvalitātē, jo lietas ir labāk saskatāmas. Tas bija īpaši būtiski rudens, ziemas un agrā pavasara laikā, kad diennaktī ir daudz tumšo stundu. Pateicoties pavarda, skala, sveču, petrolejas un karbīda lampu gaismai, mūsu senči ne tikai plucināja un kārsa vilnu, vērpa un šķetināja, adīja un tamborēja, gatavoja un laboja darbarīkus un instrumentus, vija valgus, gatavoja pastalas, bet arī mācījās lasīt un rakstīt, apguva ābeci, lasīja Bībeli, dziesmu rāmatu, kalendāru un avīzes. Tas bija diennakts laiks, kurā stāstīja teikas un pasakas, dziedāja dziesmas, minēja mīklas, klausījās atmiņu stāstus par “vecajiem laikiem”, mācījās lūgšanas un apguva reizrēķinu.

Scroll to Top