Sākums » Erudīcijas spēles » Erūdīcijas spēles “Veļas diena”

Veļas diena

Apģērbs ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa un tā vēsture ir tikpat sena cik cilvēces vēsture. Apģērbs norāda uz valkātāja sociālo un nacionālo piederību. Tā ir materiālās kultūras joma, kas cieši saistīta gan ar ķermeniskajiem, gan arī ar garīgajiem aspektiem. Tautas baltās pasaules izjūtas veidošana prasa ne vien garīgo skaidrību un tīrību, bet arī praktisko fiziskās pasaules tīrību, sakārtotību un daiļumu. Tāpēc veļas diena ir ļoti svarīgs veids un līdzeklis pasaules kārtības un līdzsvara uzturēšanā. Tā ir sistemātiski un regulāri veikta darbība, pat rituāls, ar kura palīdzību notiek cilvēka pasaules atjaunošana sākotnējā labumā un kārtībā.

Scroll to Top