Sākums » Mazsalacas bībele

Mazsalacas bībele

Interesants jaunieguvums Valmieras muzeja krājumā – Antras Jesinevičas dāvinātā Bībele.
Dāvinātāja Bībeli mantojusi no savas vecmāmiņas Mildas Zutes (dzimusi Viļķina, Valmieras apriņķa Jeru pagastā1910.gadā – mirusi 1996.gadā). A. Jesinevičas rīcībā nav ziņu par to, kā vecmāmiņas īpašumā nonākusi Pētera Bindes (1852.g., Mazsalaca – ?) dzimtas Bībele.
Bez reliģiskā teksta šajā grāmatā iesietas lapas dažādas informācijas fiksēšanai. Jauniegūtajā Bībelē šīs lappuses ir aizpildītas. Kāds no Bindes dzimtas, visticamāk pats Pēteris Binde ierakstījis ne tikai ziņas par sevi, savām laulībām, par bērnu piedzimšanu un aiziešanu (miršanu), par viņu krusta vecākiem, bet arī īsi aprakstījis 1905. – 1906.gada notikumus Mazsalacā, pirmā pasaules kara sākšanos, Mazsalacas kapsētas jubilejas svinības, pērkonu un zibeni 9.janvārī u.c. Divās ievērojamo notikumu lapās pierakstītas dažas buramvārdu formulas – savdabīgs “īsais pašpalīdzības kurss” krīzes situācijās. Droši vien dzimtā visi zināja, kurā vietā mājās Bībele glabājās. Katrā laikā Bībeli varēja paņemt, atvērt buramvārdu lappuses un apturēt asinis, apturēt uguni, dziedināt vīveles vai mazināt ausu sāpes.
Bībeles ar informāciju par tās īpašniekiem un viņu dzīves notikumiem Latvijā nav īpašs retums. Taču līdz šim Valmieras muzeja krājumā nebija Bībeles ar tik bagātīgu, ilgākā laika posmā pierakstītu ziņu klāstu, un ar reālu liecību nostāstiem par to, ka “ugunsgrēka laikā vectēvs/tēvs iznesa Bībeli, kaut ko skaitīja un apturēja uguni”.
Rakstīto izlasīt var palīdzēt informācija internetā par “gotu burtu”, “vecās drukas” jeb fraktūras rakstību latviešu valodā 19.gs.otrajā pusē un 20.gs.sākumā

 

Scroll to Top