Umurga

Izmantotā literatūra un avoti:

  • Latviešu tautas tērpi. – 1.sēj. Vidzeme. – Rīga: Jāņa sēta, 1995. – 319 lpp.
  • Rasas Ozoliņas aušanas darbnīca „Rūja“ IK – fotogrāfijas no arhīva
  • Bilde no Limbažu muzeja arhīva

UMURGA

Vēstures avotos par Umurgas aprīņķī valkāta tautas tērpa brunčiem liecina Limbažu muzeja fondos esošais auduma paraugs, ko audusi Umurgas pagasta Paukās kādreiz dzīvojusī Anna Kandere (mir.1966.gadā).
Ievērojot Rietumvidzemes tautas tērpu darināšanas vadlīnijas, Umurgas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Agrumu“ sadarbībā ar Rasas Ozoliņas aušanas darbnīcu „Rūja“ ir izveidojis jaunrades tērpu gan sievām, gan vīriem.

Scroll to Top